Fundacja prowadzi działalność szkoleniową poprzez Ośrodek Szkoleń i Doradztwa „Wizja” Fundacji Własności Pracowniczej oraz Centrum Języków Europejskich „Intellect”.  

Fundacja organizuje:

• kursy zawodowe

• kursy językowe

• szkolenia BHP

• inne 

Odbiorcami szkoleń są firmy, indywidualni odbiorcy oraz osoby bezrobotne skierowane z Urzędów Pracy z terenu Małopolski.

Jako instytucja posiadamy akredytacje Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz wpis w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w rejestrze instytucji szkoleniowych. 

Współpracujemy: 

 

Urzędami Pracy z tereny Małopolski 

ArcelorMittal Poland SA 

Centrum Kształcenia i Szkolenia Sp .z o.o.

EDMED Sp. z o.o.

CitoReh

Szkoły pnadgimnazjalne