Kadrę dydaktyczną stanowią wykładowcy z doświadczeniem zawodowym, dydaktycznym i z uprawnieniami pedagogicznymi. Prowadzimy systematyczną ocenę pracy zatrudnionej kadry na podstawie ankiet oceny szkolenia, postępów słuchaczy i hospitacji.