Fundacja prowadzi działalność szkoleniową poprzez Ośrodek Szkoleń i Doradztwa „Wizja” Fundacji Własności Pracowniczej. Od czasu powstania Fundacja organizowała kursy, szkolenia, seminaria z zakresu:

 

 • ekonomii,
 • prawa,
 • psychologii,
 • kelnera,
 • barmana,
 • BHP,
 • pierwszej pomocy,
 • dla członków Rad Nadzorczych,
 • uprawnień zawodowych tj.:
 • kierowca wózków jezdniowych ,
 •  spawaczy,
 •  suwnicowych,
 •  hakowych,
 •  konserwatorów,
 • ppoż.

 

Odbiorcami szkoleń były firmy, związki zawodowe, indywidualni odbiorcy jak również osoby bezrobotne skierowane z Urzędów Pracy z terenu Małopolski.

W lutym 2006 r. Ośrodek uzyskał akredytacje Kuratorium Oświaty oraz wpis w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w rejestrze instytucji szkoleniowych. Ośrodek Szkoleń i Doradztwa „Wizja” posiada wpis w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Krakowa - Zaświadczenie 59/04 Prezydenta Miasta Krakowa, wpis w Wojewódzkim Urzędzie Pracy - rejestr instytucji szkoleniowych - oraz akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty NP.II.KU.JN/094/35/05.

Ośrodek współpracuje z:

- Grodzkim Urzędem Pracy w Krakowie w zakresie szkolenia dla bezrobotnych,
- Powiatowym Urzędem Pracy,
- przystępuje do przetargów.