Fundacja Własności Pracowniczej posiada wpisy:

  • Prezydenta Miasta Krakowa w ewidencji placówek kształcenia ustawicznego.

  • Akredytacje Kuratora Oświaty dla działalności szkoleniowej i językowej.

  • Do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy.

  • Do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.