Organami Fundacji są: trzyosobowy Zarząd i ośmioosobowa Rada Fundacji powoływane na okres 5 lat. W organie nadzorującym Fundacji tj. Radzie Fundacji, znajdują się przedstawiciele Mittal Steel Poland S.A. Zarówno Zarząd jak i Rada pracuje nieodpłatnie – honorowo.

Rada Fundacji

1. Władysław Kielian – Przewodniczący Rady Fundacji
2. Andrzej Mazurek 
3. Jacek Bylica
4. Jacek Woliński
5. Andrzej Dedo
6. Leszek Kochan
7. Janusz Lemański
8. Krzysztof Wójcik

Zarząd Fundacji

1. Zbigniew Gąska – Prezes Fundacji
2. Mirosław Ziarek – Wiceprezes Fundacji
3. Janusz Michalski – Wiceprezes Fundacji